mikron boyut, nano partikül, güneş kremi, uv, çinko oksit, uva, uvb,

Kozmetikte Güvenli Yeni Nesil Partikül Teknolojisi

Günümüz dünyasında nano malzemeler önemli roller oynamaktadırlar. Bu malzemeler arasında nano partiküller en yaygın olarak kullanılan grubu oluşturmaktadır, nano partiküller elektronikten tıp sektörüne kadar geniş bir yelpazede teknolojik uygulamalarda kullanılmaktadır. Nano partiküllerin düşük tane boyutu (tipik olarak <100 nm), aynı malzemenin micron-altı veya micron boyutlarında ulaşamayacağımız sıradışı özelliklere ulaşmamızı sağlar. Nano partiküller sıradışı üstün özelliklere sahip olmalarına rağmen, sahip oldukları düşük tane boyutu üretim sürecinde kontrolsüz topaklanma gibi güçlüklere, insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkilere sebep olabilmektedir. Bu nedenle bilim insanları nanopartiküllerle ilgilenirken sadece bu malzemelerin üstünlüklerine ve daha çok nasıl üretebileceğine odaklanmamalı bunun yanında bu tozların oluşturabileceği zararlarında farkında olup üstün özellikleri kaybetmeden potansiyel problemlerin nasıl ortadan kaldırılabileceği konusunda da çözümler geliştirmelidirler.

Bu görüşler ışığında, ENTEKNO araştırmacıları bu gerçeğin daima farkında olmuş ve bu konularda çözüm geliştirmenin kendilerinin dünyaya karşı bir sorumlulukları olduğunu hissetmişlerdir. Bunun sonucunda, ENTEKNO hem insanlığa hem de çevreye dost inovatif bir nanopartikül teknolojisi olarak MicNo® toz teknolojisini geliştirmiştir ve bugün bu toz teknolojisini başta kozmetik sektörü olmak üzere elektronik, tıp, su arıtma vb. pek çok alanda kullanılmak üzere geliştirmeye devam etmektedir.

Detaylı Bilgi
mikron boyut, nano partikül, güneş kremi, uv, çinko oksit, uva, uvb,

Ürünler

Yüksek Saflıkta Malzemeler

Yüksek saflıktaki malzemeler fiziksel buhar çöktürme, elektroliz gibi kaplama proseslerinden, katı hal seramik üretim proseslerine kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu malzemeler sayesinde yansıma özelliği göstermeyen optik lensler, fosfor özellik gösteren seramik ve boyalar, yüksek kalitede dielektrik malzemeler vb. bir çok ileri teknoloji malzemesi üretilebilmektedir.

Dielektrik Malzemeler

Firmamız insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen kurşunsuz piezoelektrik seramiklerin, kapasitörlerin, termistörlerin, varistörlerin üretiminde kullanılan baryum titanat tozlarını geliştirmekte ve üretmektedir. Baryum titanat tozlarının üretiminde sağlanan fiziksel ve kimyasal özellik kontrolü ile üstün elektriksel özellik performansları elde edilmektedir.

Moleküler Elek –  Adsorban

Moleküler elek-adsorban malzemeler bir çok farklı alanda farklı uygulama şekillerinde kullanılmaktadır. Gaz saflaştırma ve ayırma, nem giderme, organik giderme ve inorganik giderme işlemlerinde kullanılan malzemeler bir çok farklı tür ve özellikte üretilmektedir.
Entekno laboratuvarlarında geliştirilen ve üretilen adsorban moleküler elek özelliği gösteren malzeme istenilen formda ve kimyasal özellikte üretilebilmektedir.

Alev Geciktirici Teknolojisi

Hali hazırda üretimine devam edilen 25µm tane boyutu ve %98 beyazlık özelliğine sahip Al(OH)3(ATH) tozları, istenilen ölçülerde hazırlanarak hizmetinize sunulmaktadır. 1 µm ve daha küçük tane boyutuna sahip alev geciktirici Al(OH)3(ATH) tozlarının geliştirme süreci devam etmektedir.

Nano Malzemeler

Günümüz dünyasında nano malzemeler önemli roller oynamaktadırlar. Bu malzemeler arasında nano partiküller en yaygın olarak kullanılan grubu oluşturmaktadır, nano partiküller elektronikten tıp sektörüne kadar geniş bir yelpazede teknolojik uygulamalarda kullanılmaktadır. Nano partiküllerin düşük tane boyutu (tipik olarak <100 nm), aynı malzemenin micron-altı veya micron boyutlarında ulaşamayacağımız sıra dışı özelliklere ulaşmamızı sağlar. Entekno üstün özelliklere sahip oksit nano partikülleri üretmektedir.

Polimerler için Katkılar

Farklı özelliklere olan ihtiyacın gittikçe arttığı günümüz dünyasında bu farklı özelliklere mevcut malzemelerin cevap verebilmesi için pek çok katkı malzemesi kullanılmaktadır. Özellikler polimerik malzemelerde katkı malzemelerinin kullanımı da gittikçe artmaktadır. Entekno olarak polimerik katkı malzemeleri geliştirerek üstün özelliklere sahip malzemelerin gelişimine katkı sunmaktayız.

baryum titanat üretimi, barium titanate production and sales

ELEKTRONİK SİSTEMLERİN ÜRETİMİNDE KULLANILABİLEN
ÇEVRE DOSTU BİR MALZEME

Baryum Titanat BaTiO3

Baryum titanat toz ve seramikler benzer amaçlarla kullanılan piezoelektrik malzemelerle karşılaştırıldıklarında kurşun içermedikleri için çevre ve insan sağlığına dost malzemelerdir.

Baryum titanat tozlar ile seramik-polimer kompozit süper kapasitörler, çok katmanlı kapasitörler, termistörler, denizaltı sonarları gibi sistemler geliştirilebilmektedir. Farklı katkı malzemeleri ile kimyasal özellikleri geliştirilen bu malzemelerden farklı elektriksel özellikler elde edilebilmektedir.

Detaylı Bilgi

Güncel Makaleler

MicNo-ZnO Partiküllerinin Biyokompatibilitesi: İnsan keratinosit hücrelerinde sitotoksisite, genotoksisite ve fototoksisite değerleri

Hem mikron hem de nano boyutlu partikül özelliği sergileyen MicNo (=Micron+naNo) partikülleri birincil taneleri nano partiküllerden oluşan plaka şeklinde özel dizayn edilmiş ZnO parçacıklarıdır. MicNo-ZnO parçacıkları nano partiküllerin hiç bir olumsuz özelliğini sergilemeyip bu partiküllerin tüm olumlu özelliklerini göstermektedir.

Detaylı Bilgi
Güneş kremleri ve kozmetik ürünler için güvenli ve şeffaf mineral tabanlı bir UV filtresi: MicNo® -ZnO

Dünyamızı zararlı mor ötesi (UV) ışınlardan koruyan doğal filtre olan ozon tabakası giderek incelmektedir. Bunun sonucunda da daha çok zararlı güneş ışınları cildin yapısını oluşturan DNA’ya zarar verebilmekte bu da yaşlanmaya ve en önemlisi de cilt kanserine yol açmaktadır.

Detaylı Bilgi

İhracat Lokasyonlarımız

İhracat Haritası Placeholder
İhracat Haritası

Referanslarımız