ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME

Ülkemizin “Vizyon 2023” hedefleri içerisinde Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda bilim ve teknolojiye hakim, teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir refah toplumu hedeflenmektedir.

Ülkemizin ihraç ettiği her bir kg mevcut ihracat yapımızla ancak 1,6$ bedele sahip olmaktadır. Bu rakam Almanya için 4,1$, Japonya için 3,5$ seviyelerindedir. İhracatımızın katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi ancak bilgi içeriği yüksek ürünlerle gerçekleşebilecektir.

Bilgi içeriği yüksek ürünler üretilebildiğinde kg bedelleri ise belirtilen bu rakamların çok üzerine çıkabilmektedir.
Katma değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi için mevcut ürünlerin geliştirilmesi bakış açısından dünyada henüz uygulanmamış yeni ürün ve yaklaşımların ortaya çıkarılması yaklaşımına geçilmesi gerekmektedir. Mevcut bir ürünün geliştirilmesi ancak değerini birkaç sent yükseltebilecekken, yepyeni ve çarpıcı özelliklere sahip bir ürünün ortaya çıkarılabilmesi halinde çok daha yüksek bedelli ürünler üretilebilmesi imkanı doğacaktır.

Yepyeni bir ürünün ortaya çıkarılabilmesi günlük üretim telaşı içerisinden çıkıp daha geniş bir perspektifte ve ileriye dönük bir bakışı gerektirmektedir.
Entekno olarak özellikle üniversite öğretim üyeleri ile işbirliği içerisinde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını destekleyerek rutin araştırmadan çıkıp özel ve niş araştırmaları da destekliyoruz.

Bu kapsamda hem kendi personelimizin yüksek lisans ve doktora yapmasını destekliyor hem de kurumumuz bünyesinde olmayan öğrencileri de ortak projeler içerisinde destekliyoruz. Bu kapsamda geleceğe yönelik olarak yaptığımız çalışmalara örnekler aşağıdaki gibidir:

  • Kurşunsuz malzemeler
  • Üstün özellikli nanokompozitlerin geliştirilmesi
  • Üstün özellikli elektroseramik malzemelerin geliştirilmesi
  • Farklı form ve özellikte gözenekli malzemelerin geliştirilmesi
  • Ülkemizin mevcut hammadde kaynaklarının alternatif ve katma değeri yüksek alanlarda uygulama araştırmaları