DEVAM EDEN ARGE PROJELERİ

MAGMA: Magnezyum Esaslı Malzemelerin Geliştirilmesi

Magnezyum oksit Eskişehir ve civarı bölgesinde yoğun olarak bulunan çok önemli bir malzemedir. Bu cevher halihazırda  refraktar ve çimento sektörü ihtiyaçlarını karşılamak üzere işlenmektedir. Bu cevher kullanılarak yapılan refraktarlar tüm dünyaya da Kümaş Manyezit A.Ş. gibi kuruluşlar kanalıyla ihraç edilmektedir. Magnezyum oksit ileri teknoloji uygulamalarında da önemli yere sahip bir malzemedir. Bu anlamda MAGMA projesi ile ülkemizde ve bölgemizde bulunan bu önemli cevherin katma değeri yüksek ve ileri teknoloji uygulamalarında kullanılabilecek hale getirilmesi amaçlanmıştır. KÜMAŞ Manyezit A.Ş. ile proje kapsamında işbirliği yapılmaktadır.

NAPKOG: Nano Katkılı Polimer Kompozitlerin Geliştirilmesi

NAPKOG projesinde nano kompozit yapımında kullanılabilecek kil, karbon nano tüp, silika vb. malzemeler farklı polimerler (PVC, Polisitiren, Poliüretan, Akrilik vb.) malzemeler içerisinde katkılanarak nano kompozitler üretilmektedir. Üretilen bu nano kompozitlerin mekanik, termal, alev geciktirici ve bariyer özellikleri gibi özellikleri takip edilmektedir. Katkı malzemelerinin yüzeyleri modifiye edilerek polimer içerisinde istenilen özellikleri sağlayabilecek hale gelmeleri sağlanmaktadır.