DANIŞMANLIK

Ülkemizin “Vizyon 2023” hedefleri içerisinde Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda bilim ve teknolojiye hakim, teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir refah toplumu hedeflenmektedir.

Ülkemizin ihraç ettiği her bir kg mevcut ihracat yapımızla ancak 1,6$ bedele sahip olmaktadır. Bu rakam Almanya için 4,1$, Japonya için 3,5$ seviyelerindedir. İhracatımızın katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi ancak bilgi içeriği yüksek ürünlerle gerçekleşebilecektir. Bilgi içeriği yüksek ürünler üretilebildiğinde kg bedelleri ise belirtilen bu rakamların çok üzerine çıkabilmektedir.

Entekno olarak ülkemizin “Vizyon 2023” hedeflerine ulaşabilmesi için bilginin temelinde olan üniversite ile bilginin kullanılacağı sanayi kuruluşları arasında köprü vazifesi görmek önemli bir önceliğimizdir. Bu kapsamda üniversitelerimizde oluşan bilgi birikiminin faydalı olabileceği alanlarda sanayi ile ilişkilendirilmesi ve sanayi kuruluşlarının mevcut bilgi altyapısı ile çözüm getirmekte güçlük çektiği konularda çözüm ortağı olunması amaçlanmaktadır.

Entekno danışmanlığı kapsamında birlikte çalıştığı firmalarla çözüm sürecinde deneylerin tasarlanması, yürütülmesi, projelendirilmesi, test ve analizlerin yapılması, eğitim gibi tüm aşamalarda birlikte çalışmaktadır. Yaptığımız işbirlikleri ile birlikte çalıştığımız sanayi kuruluşlarının yeni ve katma değeri yüksek ürünler üretebilmesi için var gücümüzle çalışma azmi ve gayreti içerisindeyiz.

Danışmanlığını verdiğimiz temel konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Refrakter malzemelerin geliştirilmesi
  • Nano malzemelerin üretimi ve geliştirilmesi
  • Nanokompozitler
  • İnorganik malzemeler
  • Kozmetik hammaddelerinin geliştirilmesi