toz esaslı dielektrik malzemeler, powder based dielectric materials

TOZ ESASLI DİELEKTRİK MALZEMELER

Dielektrik seramikler termistör, kapasitör, piezoelektrik vb. uygulamalarda kullanılan yüksek yalıtkanlığa sahip malzemelerdir.

Kimyasal ve fiziksel özellikleri optimize edilerek bu malzemelerden faklı dielektrik özellikler elde edilebilmektedir. ENTEKNO, niyobat (Nb2O5), tantalat (Ta2O5), titanat (BaTiO3, SrTiO3), Al2O3 ve SiO2 esaslı dielektrik toz ve seramikleri geliştirmektedir.