Entekno Materials için iş güvenliği

Aman size bir şey olmasın

Entekno için iş güvenliği her işten önce gelir. Her Entekno’lunun güvensiz olarak gördüğü bir işi yapmama özgürlüğü vardır. Entekno yönetimi iş güvenliği konusunda sözleri ve bundan da önemlisi doğrudan davranışlarıyla en iyi örneği gösterir.

Entekno çalışanları iş güvenliğinin sağlanabilmesi için güvenli davranış konusunda kendisine de önemli görevler düştüğünün bilincinde hareket eder. Entekno içerisindeki her bir birey iş güvenliğine yönelik gayretlerini günlük iş telaşının gerisine bırakmadan her zaman öncelikli ve önemli olarak görerek hayata geçirir.

Entekno olarak temel amacımız evrensel iş güvenliği kültürünü benimsemiş ve ülkemizde bu kültürü en iyi şekilde icra eden öncü kuruluşlardan birisi olmaktır.