moleculer sieve, zeolite, adsorbant, üretim ve satışı

ZEOLİT 13X

ÜRETİM ŞEKLİ
Yüksek saflıktaki hammaddelerden sentezlenen zeolitler kimyasal ve fiziksel özellikleri kontrol edilerek Entekno tarafından geliştirilen metodlarla üretilmektedir.

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Toz formunda
Si/Al Oranı ~1
Por Çap Değeri 10A°
Yığma Yoğunluk Değeri 0,55 – 0,65 g/cm3
Nem Adsorplama Kapasitesi %20 – 25
Rejenerasyon Sıcaklığı 160 – 175 °C

UYGULAMA ALANLARI
Nem ve Koku Giderimi
Saf Oksijen Eldesi
Su İçerisindeki Ağır Metallerin Uzaklaştırılması

PAKETLER
500 gr
1 kg
5 kg
25 kg
paketler halinde satışa sunulmaktadır.