Entekno Materials was founded in 2008 in Eskişehir Technology Development Region. The Mission of the company is to develop and produce advanced materials and /or technologies and to realize the usage of these materials into real applications.

micno

MicNo Particle Technology

Entekno researchers have been part of the scientific community focused to develop solutions to the challenges associated with nano particles to allow benefits of nano particles to be used in our society. Entekno Materials developing MicNo ZnO particle technology with unique properties and performance advantages of nano particle technology that is both safe and environmentally benign.

To achieve broad spectrum protection against the harmful UV-rays, MicNo® ZnO particle technology is the best choice for cosmetic applications. MicNo® ZnO is a tailored, platelet shaped, micron sized particle composed of nano primary particles. MicNo behaves like micron ZnO over the skin, since it does not penetrate through the skin, but still offers the transparent protection of nano ZnO.

Please click for more details: MicNo Particle Technology

The main technological and scientific fields where Entekno Materials carry out research are:

 • Production of inorganic powder materials

 • Modification of powder surfaces

 • Production of specific materials

 • Composite materials production and development

 • Improvement of physical, chemical and thermochemical properties of materials

 • Nano materials synthesis and development

The main projects of Entekno are:

 • Development of lead free piezoelectric ceramics

 • Safe nano materials synthesis

 • Textured advanced ceramics production

 • High purity materials production

 • Flame retardant materials production

 • Production of nano additives for nanocomposites

We produce inorganic powders:

 • Dielectric materials

 • High purity materials

 • Flame retardants materials

 • Barium titanate

 • Strontium titanate

 • Barium carbonate

 • Bismuth oxide

 • Tantalum pentoxide

 • Aluminium hydroxide

The lead free piezoelectric materials produced by Entekno have been exported to 5 continents to countries such as Germany, Belgium, Australia, Sweden and Japan. Entekno have R&D collaborations with many of the important companies in Turkey such as Kümaş, Eczacıbaşı, Eti Alüminyun, Aselsan and Arçelik.

Entekno is working hard for a sustainable world by developing enviromentally friendly and safe materials as a bridge between the university and industry.

To develop and produce advanced materials and/or technologies and to realize the usage of these materials into real applications.

To be one of the leading companies in the world in the field of specialty particulate materials development and production for sustainable growth.

 • Openness

 • Creativity

 • Fast feedback

 • Responsibility

 • Honesty

 • Scientific Excellence

 • Faith for a better future

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

ENTEKNO A.Ş. olarak çalışanlarına, topluma ve paydaşlarına karşı görevlerinin bilincinde bir kuruluş olarak iş sağlığı ve güvenliği misyonumuzu aşağıdaki gibi belirledik.

“Entekno için iş güvenliği her işten önce gelir. Her Entekno’lunun güvensiz olarak gördüğü bir işi yapmama özgürlüğü vardır. Entekno yönetimi iş güvenliği konusunda sözleri ve bundan da önemlisi doğrudan davranışlarıyla en iyi örneği gösterir. Entekno çalışanları iş güvenliğinin sağlanabilmesi için güvenli davranış konusunda kendisine de önemli görevler düştüğünün bilincinde hareket eder. Entekno içerisindeki her bir birey iş güvenliğine yönelik gayretlerini günlük iş telaşının gerisine bırakmadan her zaman öncelikli ve önemli olarak görerek hayata geçirir. Entekno olarak temel amacımız evrensel iş güvenliği kültürünü benimsemiş ve ülkemizde bu kültürü en iyi şekilde icra eden öncü kuruluşlardan birisi olmaktır.”
Misyonumuz kapsamında üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızla birlikte faaliyetlerimizi gerçekleştirirken aşağıdaki hususlara uymayı taahhüt ediyoruz.

 • Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak için tüm risk ve fırsatları değerlendirerek gerekli önlemleri alarak ve sürekli iyileştirmek.

 • Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak.

 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek.

 • Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için eğitimlerini sağlamak ve onları bilinçlendirmek.

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda teknolojik ve sektörel yenilikleri takip ederek gelişim sağlamak ve tehlikeleri kaynağında yok etmek.

 • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak…

ÇEVRE & KALİTE POLİTİKASI

Kalite Politikası

ENTEKNO A.Ş. olarak sürdürülebilir bir gelecek için özel toz esaslı malzemelerin geliştirilmesi ve üretiminde dünyada öncü kuruluşlardan birisi olmak vizyonu ile faaliyetlerimizi aşağıda belirttiğimiz kapsamda gerçekleştireceğimizi yönetim olarak taahhüt ederiz.

 • Tüm süreçlerde, değerlerimizden taviz vermeden müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılamak.

 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini gözden geçirerek sürekli iyileştiren uygulamaları ile örnek firmalardan biri olmak.

 • Ulusal, uluslararası standartlara uyarak ve bunları esas alarak müşteri memnuniyetini artırmak.

 • Ürün ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken ortaya çıkacak riskleri değerlendirerek önleyici çalışmalar yapmak.

 • Faaliyetlerimizi yerine getirirken ülkemizin nitelikli iş gücü için çalışanlarımıza mutlu, huzurlu, gelişme ve öğrenme odaklı bir ortam sunmak.

 • Kalitemizden taviz vermeden maliyetlerimizi düşürmek, verimliliği ve karlılığı arttırmak, rekabet gücümüzü yükseltmek.

 • Tedarikçilerimizle kazan-kazan ilşkisi içinde kalarak etkin iş birliği yapmak.

Çevre Politikası

ENTEKNO A.Ş. dünya kaynaklarının kısıtlı olduğunun farkındalığıyla sürdürülebilir bir gelecek için çevre ve topluma karşı görevlerinin bilincinde olarak yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmayı kendisine hedef edinmiştir. Bu amaçla faaliyetlerimizi gerçekleştirirken aşağıda belirtilen değerleri esas alacağımızı taahhüt ederiz.

 • Doğal kaynakların korunması için Yeşil Kimya prensipleri kapsamında faaliyetlerimizi gerçekleştirerek kirliliği kaynağında önlemek, sınırlı hammadde ve enerji kaynaklarını etkin kullanmak, daha az yan ürün oluşmasını sağlamak.

 • Atom ekonomisini uygulayarak operasyonlarımızda en yüksek verim elde etme yolu ile kayıpları ve atıkları azaltmak.

 • Faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek atıkları yeniden değerlendirme yollarını araştırmak, yasal yollarla bertaraf etmek.

 • Çevre ile ilgili yürürlükteki yasal yükümlülüklere ve diğer şartlara uymak.

 • Tüm faaliyetlerimizde çevresel performansın arttırılması amacı ile çevre yönetim sistemini gözden geçirerek sürekli iyileştirmek ve acil durumlara karşı hazır olmak.

 • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.

DISTRIBUTOR MAP